Skip to content Skip to footer
Webshop

NOOD actieplannen en allergiepassen zijn hulpmiddelen voor mensen met kans op anafylaxie. Deze documenten kunnen van levensbelang zijn in noodsituaties en zijn speciaal ontworpen om de patiënt snel en effectief te helpen. Als u geïnteresseerd bent in het bestellen van een op maat gemaakte NOOD actieplan of allergiepas, volgt hieronder een informatielijst die u moet invullen en mailen naar info@anafylaxie.com.

Houd er rekening mee dat op dit moment alleen digitale versies van deze documenten beschikbaar zijn. 

Benodigde informatie voor een NOOD actie plan of een allergie pas

 • Voor en Achternaam:
 • Geboortedatum:
 • Adres:
 • Noodnummer(s) (vanuit uw eigen netwerk): 
 • Gediagnostiseerde allergenen:
 • Voorgeschreven antihistaminicum?:
 • Welke Adrenaline auto injector heeft u (Epipen(jr)/Jext/Emerade)?:
 • Astma: ja/nee
 •  In welke taal/talen wilt u het actie plan?:
 •  Upload een pasfoto (of andere duidelijke foto van het gezicht):


  Kosten;
  Nood actieplan voor anafylaxie – €10,00
  Allergie pas voor anafylaxie – €5,00

Oefenpennen / Trainers of Simulatie Pennen

Van zowel de Emerade®; EpiPen® en Jext® zijn er oefenpennen / trainers of simulatie pennen te verkrijgen.

Benader uw apotheek, dien kan deze trainers voor u bestellen via de distributeur van de Emerade®, EpiPen® of Jext®.

Anafylaxie.com mag op grond van de AVG persoonsgegevens alleen verzamelen als Anafylaxie.com daarvoor een doel heeft.

Dit doel moet:

• welbepaald
• uitdrukkelijk omschreven
• gerechtvaardigd zijn

* Het doel van Anafylaxie.com is het verwerken (produceren, invullen, en versturen van de bestelde goederen aan de besteller) van de gevraagde bestelling van het Noodactieplan bij Anafylaxie en/of de Persoonlijke Allergiepas. 

De verwerking van de persoonsgegevens kan plaats vinden op basis van de volgende grondslagen: 

 1. De eerste grondslag voor verwerking is de verwerking op grond van ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
 2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
 3. De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van een wettelijke plicht van de verantwoordelijke 
 4. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene 
 5. Het verwerken van gegevens is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak 

De verwerking van de persoonsgegevens door Anafylaxie.com vindt plaats op basis van de grondslagen genoemd bij 1; 2; 3; 

Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u een bestelling bij ons plaats en U aangeeft dat de bestelde goederen ingevuld moeten worden door Anafylaxie.com (het invullen is impliciet bij een bestelling van een Persoonlijke Allergiepas).
Uw gegevens worden niet bewaard, tenzij U daarvoor expliciet toestemming geeft (bijvoorbeeld voor hetzelfde toekomstige gebruik). Als uw gegevens bewaard worden, dan is dat voor de duur van 18 maanden, daarna worden de gegevens gewist.