Leer symptomen te herkennen en hoe te handelen

 
 
 

HUID KLACHTEN

 
 • Jeukende netelroos (urticaria, rode vlekken, galbulten)

 • Zwelling (Angio Oedeem)

 
 

MOND / KEEL, MAAG- en
DARMSTELSEL

 

       Spijsvertering systeem

 • misselijkheid
 • braken
 • buikkrampen
 • diarree

  Mond / keelholte
 • Tinteling van de mond
 • zwelling van de tong
 • zwelling van het huig (glottisoedeem)
 
 

LUCHTWEGEN

 

Bovenste Luchtwegen:
• Congestie (verstopping)
• Rhino rhea (lopende neus en ogen)

 

Onderste Luchtwegen:
(astma! → extra risico)
• Hoesten
• Heesheid
• Piepend ademen
• Keel of borst beklemmend gevoel
• Tekort aan adem
• Bronchospasme (verkramping van de bronchieën)

 

 
 

HART/VAAT STELSEL

 

• Hypotensie (lage bloeddruk)
• Pijn op de borst
• Ischemia (tekort aan bloedtoevoer)
• Hart ritme stoornis:
• Tachycardia (versnelde)
• Bradycardia (vertraagde)
• Arrhythmias (onregelmatige)
• Shock
• Hartstilstand

 

Wanneer iemand in aanraking is gekomen met de stof waar hij of zij allergisch voor is, is het waarschijnlijk dat er symptomen zullen optreden.
Het meest waarschijnlijke is dat deze in eerste instantie zullen optreden bij of op de plek waar het eerste contact heeft plaatsgevonden.

De heftigheid van de reactie is normaal gesproken afhankelijk van een aantal factoren: soort allergeen; hoeveelheid allergeen; route van de blootstelling; maar ook constitutie van de persoon; inspanning, koude of warmte; e.d.

Over een milde of matige reactie wordt meestal gesproken als de symptomen zich beperken tot de orgaansystemen huid en maag-darm stelsel. Ook als er beperkte symptomen optreden in de bovenste luchtwegen, zoals bij hooikoorts, of symptomen die vallen onder het zogenaamde “oral allergy syndrome”.

Dit zijn klachten zoals tintelingen in de mond en kleine jeukende blaasjes op, in of rond de mond. Deze klachten treden in Nederland bijvoorbeeld veelal op na het consumeren van appel door appelallergische personen. Let wel, als de reactie mild is, dan zal dit meestal ook de eind fase zijn, maar soms en bij sommigen zal een milde reactie het begin zijn van een ernstige reactie.

Ernstigere reacties zijn reacties waarbij tenminste de luchtwegen of het hart-vaat systeem bij betrokken is. Dit soort reacties treden meestal niet alleen op maar enige tijd na de ontstane milde symptomen. Er is geen indicatie van de tijd te geven en soms treden de milde reacties niet als eerste op.

De symptomen van anafylaxis ontstaan doordat in het lichaam massaal histamine uit de ontstekingscellen treedt.