Anafylaxie.com biedt haar diensten aan voor

 •  ONDERSTEUNING
   

  • Individuele Ondersteuning (coaching): 
   Hieronder verstaan we de persoonlijk hulp aan personen die te maken hebben met de kans op een ernstige allergische reactie. te denken valt aan hulp bij de invulling van het dagelijks leven na de diagnose; adviezen over de omgang met deze aandoening met betrekking tot familie, kinderopvang, school, etc.


  • Bedrijfsmatige Ondersteuning (voorlichting training):
   Deze ondersteuning betreft het geven van informatie en adviezen aan ondernemingen die te maken hebben met het preventieve beheer van allergenen blootstelling via hun producten of activiteiten.
    
 • BELANGENBEHARTIGING
   

Deze activiteit behelst alle zaken die ten goede komen aan patiënten of organisaties die te maken hebben met het risico op een ernstige allergische reactie.

 • EDUCATIE
   

  • Vaak zien we dat angst voor de omgang met deze aandoening voortkomt uit onwetendheid. Voorlichten met de juist gedoseerde informatie op het juiste moment kan er voor zorgen dat de angst weggenomen wordt en er een open situatie ontstaat voor het bouwen aan een structurele veiligheid in de omgeving van de allergische persoon die kans heeft op een ernstige reactie.

   Anafylaxie.com biedt cursussen aan, ontwikkeld door het Nederlands Anafylaxis Netwerk, en geeft op professionele wijze trainingen over de omgang met en vormgeving van de omgeving en omstandigheden van personen die kans hebben op een ernstige allergische reactie.

   De cursussen zijn gebaseerd op medische, wettelijke, en voedselveiligheid grondslagen, maar hebben een pragmatische interactieve opzet. 

 • INFORMATIEVOORZIENING
   

  • Anafylaxie.com gelooft in vrije toegang voor iedereen die informatie nodig heeft voor de invulling van het leven met de kans op een medische noodsituatie.