Wat is anafylaxie?

Anafylaxie is de extreme uiting van een allergische reactie.

Anafylaxie (Anafylaxis of anafylactische reactie) is een algemene allergische reactie van het lichaam die binnen enkele minuten kan ontstaan en kan uitmonden in een anafylactische shock reactie. Er zijn verschillende organen die vooral bij deze, in principe levensbedreigende reactie, betrokken zijn. De allergische reactie treed in de meeste gevallen op in het eerste uur na de veroorzakende gebeurtenis.
Hoe sneller de reactie optreedt, des te ernstiger is het beloop.

Een anafylactische reactie is dus meer dan alleen anafylactische shock:  
in het kort is een anafylactische reactie een allergische reactie waarbij het gehele lichaam in verweer komt door en tegen de stof waardoor de allergische reactie wordt uitgelokt. Dit houdt in dat er symptomen (klachten kunnen optreden op de huid; in het spijsverteringsorgaan (maag, (slok-) darmstelsel); ademhalingsorgaan (luchtwegen, longen); circulatiesysteem (hart, bloedsomloop door de aderen) en centraal zenuwstelsel.

Vaak treden symptomen door voedselallergische reacties eerder op bij de huid, spijsverteringssysteem en ademhalingssysteem in tegenstelling tot symptomen die optreden door insectengif of medicijnen, dan treden eerder klachten op van het circulatiesysteem zoals lage bloeddruk. Een anafylactische shock kan voorkomen als de bloeddruk erg laag wordt en en niet voldoende bloed meer bij de vitale delen kan komen, zoals de hersenen, waardoor er een shock reactie kan optreden.