Preventie:
Wat kun je
er tegen doen?

Wat wordt er eigenlijk bedoeld als men spreekt over preventie (van allergie)

Wanneer er gesproken wordt over preventie dan kan dat verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van wat met bedoeld. 

Preventie van Allergie: hiermee kan bedoeld worden “preventie van de ontwikkeling van een allergische aandoening”, m.a.w. het voorkómen van het ontstaan van een allergie (hooikoorts, voedselallergie, etc.) 

Soms wordt er bedoeld “het voorkómen van allergische reacties”, de allergie bestaat dan al bij de persoon en welke maatregelen moet de persoon nemen om geen klachten te krijgen. 

Hoe kun je allergische reacties vermijden?

Wanneer de diagnose allergie met kans op anafylactische reactie is gesteld, is het eerst belangrijk om te weten waarop je anafylactische reageert. Dit MOET door de behandelend arts goed uitgezocht worden omdat er anders sociaal én medisch (zeker wanneer voedselallergie de oorzaak is) mogelijk onnodige beperkingen opgelegd worden. Deze beperkingen zijn voor de patiënt niet wenselijk en mogelijk zelfs schadelijk (zeker bij (heel) jonge kinderen), maar ook voor de omgeving is het beter om duidelijk te weten waarop iemand reageert, omdat er anders onredelijke eisen gesteld zouden kunnen worden en de beheersing in de zin van maatregelen nemen ter vermijding van het allergeen dat de reactie kan uitlokken onmogelijk geacht wordt.

PREVENTIE VAN ALLERGIEËN

Preventie van allergie omvat het voorkomen van verschillende soorten allergieën zoals eczeem, astma, voedselallergie en hooikoorts. Het huidige preventieadvies van de Gezondheidsraad, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, bestaat uit twee elementen: borstvoeding geven gedurende 4-6 maanden en niet roken tijdens de zwangerschap en in de buurt van de baby. Borstvoeding gedurende 3-6 maanden heeft een preventief effect, maar het is onduidelijk of het dieet van de moeder extra voordelen heeft. Bij “high-risk baby’s” kan een dieet zonder noten, pinda’s, koemelk, kippenei, vis en schaaldieren worden overwogen. Als borstvoeding niet mogelijk is, kan hypoallergene melkvoeding tot een jaar worden gegeven. De introductie van bijvoeding moet bij voorkeur niet vóór 4 maanden plaatsvinden. Deze preventieve maatregelen lijken vooral gunstig voor het voorkomen van voedselallergie op jonge leeftijd. Roken verhoogt het allergierisico en moet altijd worden vermeden.

 

Vermijden dat het allergeen in contact komt met de patiënt.

DURF TE VRAGEN

vragen of het betreffende voedsel er in zit
Vragen of bij de bereiding het niet in aanraking is geweest met hulpmiddelen (mes, pollepel, schaal, snijplank en dergelijke) waarmee voedsel is bereid waar het allergeen in zit. (de zogenaamde kruisbesmetting)
uitleggen waarom je dat vraagt
controleren of het er daadwerkelijk NIET in zit
en bij twijfel niet eten!
 
Bij voorverpakte producten geldt in principe hetzelfde, alleen kun je deze producten ook zelf controleren door de verpakking te lezen.

Altijd! Etiket lezen

Als iets niet duidelijk is over het product, neem dan contact op met de fabrikant en vraag het na, in eerste instantie, bij de klantenservice afdeling en als zij het antwoord niet weten laat u dan doorverbinden met de afdeling voedselveiligheid. Mocht je blijven twijfelen eet het product niet! 
fabrikanten zetten ook vrijwillig niet wettelijk verplichte informatie op hun producten.
Dit zijn vermeldingen zoals "kan sporen van [allergeen] bevatten". Afhankelijk van het advies door de behandelend arts zal je producten met deze info ook moeten vermijden. 

Maak omgeving wetend

waarop deze persoon reageert; 
op welke wijze de reactie zich manifesteert; 
weet welke medicatie hij kan geven bij welke reactie en 
weet hoe een adrenaline auto-injector toe te dienen; 
weet dat er daarna direct 112 gebeld moet worden waarbij gevraagd wordt om een ambulance omdat het gaat om een anafylactische reactie of anafylaxis