Informatie
voor leerkrachten
& besturen

Anafylaxie, de feiten

Wat is allergie / anafylaxis?

Wat is allergie / anafylaxie of anafylaxis?

Allergie is een activiteit dat ontstaat wanneer het lichaam abnormaal gevoelig is voor een stof dat normaliter onschuldig is, zoals voedsel.

Allergie is gerelateerd aan het immuunsysteem. Gewoonlijk komt het immuunsysteem in actie tegen schadelijke zaken, zoals ziektekiemen. Maar het lichaam van een allergisch persoon “gelooft” dat, net als een ziektekiem, dit voedsel of andere stof een gevaar voor het lichaam is.

Wanneer een allergisch persoon wordt blootgesteld aan die stof, dan zal het immuunsysteem alles in werking zetten om het te bestrijden. dit is de reden voor de fysieke symptomen die horen bij een allergische reactie.

Helaas, kan deze goedbedoelde reactie door het immuunsysteem veel schade toebrengen. De meest ernstige allergische reactie wordt anafylaxie genoemd. Anafylaxie is een ernstige reactie – het extreme einde van het allergische reactiepatroon – en kan fataal zijn wanneer niet tijdig behandeld met adrenaline.

Het hele lichaam, alle orgaansystemen kunnen er bij betrokken zijn, wordt aangetast, vaak binnen minuten na de blootstelling aan het allergeen, maar soms ook pas na uren.

De oorzaken van een allergische reactie kunnen zijn:

  • Voedsel, 
  • Insecten, 
  • Latex of 
  • Medicijnen. .

Een meer zeldzame oorzaak van anafylaxis is:

Mastocytose:

Bij deze zeldzame ziekte is er een teveel aan mestcellen die grote hoeveelheden histamine vrij kunnen maken. Hierdoor kan de patiënt ook een anafylactische reactie krijgen.
Voor deze patiënten is het nodig dat zeer zorgvuldig die stoffen worden vermeden die een reactie kunnen uitlokken.

Hoe gewoon is het?

 

Op dit moment wordt aangenomen dat 1 op de 4 personen allergisch is.

De prevalentie van voedselallergie in Nederland is niet echt goed onderzocht, Er zijn studies die aangeven dat ca. 6 tot 8% van de jonge kinderen klinisch bewezen voedselallergie hebben en dat dit getal afneemt tot 3 tot 4% bij volwassenen.

Dit betekent dat in Nederland in totaal een klein miljoen personen een bewezen voedselallergie hebben. Of dit aantal groeiende is? daar worden studies naar verricht. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat het aantal allergische patiënten groeit.

Het aantal patiënten dat kans heeft op een anafylactische reactie is ca. 2% van het aantal dat voedselallergie heeft, dus ca. 20.000 mensen. Echter, het probleem zit in het feit dat iedere voedselallergische persoon bij die 2% kan horen omdat niet met zekerheid voorspelbaar is wie van die kleine miljoen personen die kans op anafylaxie heeft.

 

Wat zijn de symptomen?

 

Allergische reacties verschillen in ernst. Milde of gematigde symptomen omvatten jeuk of zwellingen in de mond, galbulten overal op het lichaam, algehele rood worden van de huid of misselijkheid of overgeven.

Ernstige symptomen zijn een sterke daling van de bloeddruk (waar je zwak en flauw van wordt); ernstige astma; of het dicht gaan zitten van de keel.

Symptomen treden meestal op binnen seconden of binnen enkele minuten en kunnen zich zeer snel ontwikkelen. Incidenteel begint het na een paar uur na het contact met het allergenen voedsel of stof.

Anafylaxie is een zeer ernstige uiting van een allergische reactie dat een effect heeft op het hele lichaam, soms binnen minuten.

Gedurende een anafylactische reactie worden er veel chemicaliën vrijgemaakt uit mestcellen die de symptomen veroorzaken, zoals zwelling in de mond en/of de huid.

Zwelling van de keel kan de ademhaling beperken, dat fataal kan zijn.